Tekniska Beskrivningar

En standard Gabionbur från Gabioner Sweden AB har sammanfattas tekniskt enligt nedan;

Exempel tvärsektion Gabionmur

Tvärsektionen skall endast ses som ett exempel på hur utformningen av en gabionmur kan se ut. I det specifika fallet är muren 4 meter hög och återfyllningen 2,5 meter hög.

Tvärsektion_Gabionmur_4m.PNG

Förutsättningar i ovan exempelskiss