Stenstaket

Våra stenstaketelement används som insynsskydd eller som ett trevligt sätt att avdela miljöer i mindre sektioner. Ofta förekommande vid trädgårds- och tomtutformning.

Med våra staketelement är det enkelt att skapa en mur av natursten i olika utomhusmiljöer, med en yta som är mycket motståndskraftig för yttre påverkan.

Våra stenstaketelement består av två L-vinkelgaller inklusive tvärstag. De levereras tomma och monteras ihop på arbetsplatsen. Kund väljer önskad sten. Grundläggning görs med fundament.

Stenstaketelementen kan även användas som fasadbeklädnad och kompletteras med tillhörande infästningar,

Storlekar och Anpassningar

Anpassade stenstaket

Staketetelementen planeras utifrån de ​storlekar som erbjuds.

* Beställningsvara

4-6 veckors leveranstid från beställning