Eons nya värmeverket Högbytorp, Bro-Bålsta

  • 4 murar på totalt 3000 kvm 

  • Projekttid 8 månader i fyra etapper 

  • Beställaren Eon och utföraren NCC  ville uppnå ett miljösmart utnyttjande av sprängmassorna för att minimera transporter i projektet.

  • Beställaren Eon och utföraren NCC vill bland annat uppnå ett klimatsmart projekt för en klimatsmart anläggning som skall försörja Europas snabbast växande stad med förnybar energi.

  • De fyra rejäla stödmurarna skapar ett smart utnyttjande av markytorna som skall komma att nyttjas att trafikeras av avfallstransporter varje dag, Parkeringsytor för de anställda och nivåskillnader mellan anläggning och damm för kylvattenanläggning.