E6 Kungälv

  • 1 mur på totalt 1800 kvm 

  • Projekttid 3 månader i en etapp 

  • Beställaren Kungälvs kommun vill skapa en bulleravgränsande funktion mellan motorväg E6 och angränsande bebyggelse. Syftet uppnåddes genom den fristående gabionmuren och samhällsvärden kunde ökas både i ökad frekvens i infrastrukturen och låg bullernivå i angränsande bebyggelse.

Gabioner Sweden AB

Box 329

851 05 Sundsvall

(Rådhusgatan 35)

Sverige

Telefon: 060-785 58 00

Org.nr: 556818-3775

Öppettider

 

Mån - Fre         8:00  - 16:00

Fre                   8:00  - 15:00

Lunchstängt:   11:45 - 12:30