E6 Kungälv

  • 1 mur på totalt 1800 kvm 

  • Projekttid 3 månader i en etapp 

  • Beställaren Kungälvs kommun vill skapa en bulleravgränsande funktion mellan motorväg E6 och angränsande bebyggelse. Syftet uppnåddes genom den fristående gabionmuren och samhällsvärden kunde ökas både i ökad frekvens i infrastrukturen och låg bullernivå i angränsande bebyggelse.