E4 Sundsvall

  • Två murar på totalt 12.000 kvm 

  • Projekttiden var 3 år där bygget skedde i sju etapper.  

  • Trafikverket ville uppnå en lösning för där broanslutningen skulle bli en nedsänkt vägbana med stödmurar i kombination med ljudabsorberande funktion.