Uggledal, Göteborg

  • 7 murar på totalt 800 kvm 

  • Projekttid 7 månader i sju etapper. 

  • Beställaren Mölndals Kommun vill skapa och uppnå en för området en trivsam miljö med stilfulla och estetiskt tilltalande stödmurar som löpte mellan områdets olika hus och som fungerade som nivåavgränsare