Brf Godhem i Göteborg

  • 350 kvm 

  • Projekttid 2 månader i en etapp 

  • Beställaren Brf Godhem och Västkustens Anläggnings AB vill byta ut befintlig gabionmur av sämre kvalitét och utförande till en robust och stabil långsiktig lösning.