Akademiska sjukhuset i Uppsala

  • 700 kvm 

  • Projekttid 6 månader i två etapper. 

  • Landstinget i Uppsala var beställare ville uppnå en elegant gabionmur som skulle sticka ut estetiskt och stilfullt. Det löste vi tillsammans med arkitekten White i Stockholm och SH Bygg i Uppsala med handpackade fronter.