Monteringsanvisningar

Färdigfyllda maskinpackade Gabioner

Om inte annat anges i ritning skall avjämningsbädden luta bakåt 3% för att säkerställa att muren aldrig lutar framåt.

Som generell regel vid enklare murmontage monteras gabionmur på en justerad färdig grusbädd belägen min 10% av murhöjden under färdig marknivå. Vid kraftigare murkonstruktioner bör konstruktör konsulteras för att säkerställa murens konstruktion.

Burens gavlar knackas med slägga så att inga stenar sticker ut i syfte att underlätta montering och för en bättre inpassning. Kontrollera alltid att lämplig sida ställs utåt.

Lyft av burar skall endast ske i vajrarna med anvisad lyftbalk. Vajrarna sitter centrerat på ovansidan av korgen.

Vid montering är det fördelaktigt om kedjan på den sidan mot skarven är några länkar kortare för att undvika glipor mellan skarvarna.

Med hjälp av en brytspak eller ett kort spett kan man justera burens riktning samtidigt som man sakta sänker ner buren.

Om det uppstår en glipa mellan burarna används anvisad bandspännare för att spänna ihop burarna. Bandspännaren monteras 20 cm från toppen på horisontaltråden med hela metalldelen på den tidigare monterade buren och delen med band och krok på den buren som håller på att monteras.

Med fördel kan bandspännare monteras på både framsida och baksida. När bandspännarna sitter på plats lyfts buren 1-2 cm för att sedan spännas med bandspännare tills det att burarna går dikt motvarandra. Bandspännaren kan plockas bort efter att buren åter sänkts på plats.

Burarna monteras med hel- eller halvförskjutning om inte annat anges i ritning.

Vid anslutning mot byggnad eller annan liknande fast installation där inte burarna passar exakt byggs en bur på plats och anpassas efter behov och fylls sedan för hand.

För att Gabionburen skall få en slätare frontsida knackas eventuell utstickande sten in. Detta är dock endast en estetisk åtgärd.