ICA Fastica bygger E-handelslager i Brunna

  • 2 murar på totalt 1900 kvm 

  • Projekttid 8 månader i två etapper 

  • Beställaren ICA Fastica ville uppnå ett miljösmart utnyttjande av sprängmassorna för att minimera transporter i projektet.

  • Gabioner Sweden produerade 1.000 gabioner i direkt anlsutning till projketet ute i Brunna, Kungsängen. Installationen har nått 70% och etapp 1 är färdigställt.

  • Stödmurarna fungerar som nivåskillnad mellan väg och vändplaner och ramper för transportfordon till 25.000 kvm E-handelslager som kommer att stå klart 2022.

Gabioner Sweden AB

Box 329

851 05 Sundsvall

(Rådhusgatan 35)

Sverige

Telefon: 060-785 58 00

Org.nr: 556818-3775

Öppettider

 

Mån - Fre         8:00  - 16:00

Fre                   8:00  - 15:00

Lunchstängt:   11:45 - 12:30