ICA Fastica bygger E-handelslager i Brunna

  • 2 murar på totalt 1900 kvm 

  • Projekttid 8 månader i två etapper 

  • Beställaren ICA Fastica ville uppnå ett miljösmart utnyttjande av sprängmassorna för att minimera transporter i projektet.

  • Gabioner Sweden produerade 1.000 gabioner i direkt anlsutning till projketet ute i Brunna, Kungsängen. Installationen har nått 70% och etapp 1 är färdigställt.

  • Stödmurarna fungerar som nivåskillnad mellan väg och vändplaner och ramper för transportfordon till 25.000 kvm E-handelslager som kommer att stå klart 2022.