Fasadbeklädnad

Gabioner Sweden har gabionelement som kan användas som fasadbeklädnad. På så sätt kan en annorlunda och estetisk tilltalande fasad skapas, som dessutom är ett mycket motståndskraftigt skydd för yttre påverkan.

Fasadbeklädnanden bygger 125 mm på befintlig fasad och fylls på plats med ca 32/64 stenfyllning. Variera intrycket genom att välja olika typer av stensorter i olika färger för att göra fasaden mer intressant.

Fasadelementen levereras tomma för handfyllning vid projektet med vald fraktion och stentyp.

Komplettera med tillhörande infästningar.

Storlekar och Anpassningar

Anpassade fasadbeklädnader

Fasadelementen planeras utifrån de ​storlekar som erbjuds.

* Beställningsvara

4-6 veckors leveranstid från beställning