Bullerskydd och Ljudabsorption

Gabioner Swedens gabionelement klarar rådande bullerkrav och kan anpassas vid extra hårt utsatta bullermiljöer. Vi uppnår ljudabsorptionsklass A3 och ljudreduktionsklass B3, samt att vi tillhandahåller högeeffektivt system som är DoC ackrediterat från Deutche Bahn. 

Vi erbjuder gabionkorgar för bullerskydd i två utföranden. Den ordinarie maskstorleken 50x200 mm kompletteras med den mindre maskstorlek på 25x200 mm, vilken med mindre stenfraktioner är mer effektiv att slå sönder ljudet.

Till detta kompletterar vi produkten med ett integrerat absorptionssystem som reducerar ljudet ytterligare. Användingsområdet är här framförallt hårt trafikerad trafikled och höghastighetståg.

Förutom gabionenmuren som bullerskydd kan vi komplettera gabionmuren med ett stort antal olika bullerskärmar i olika varianter och utformningar.

Storlekar och Anpassningar

Anpassade bullermurar

När Gabionmuren byggs med radie kan det behövas passbitar för att täcka kilar och glipor. Detta görs med lösa delar som anpassas av entreprenören på plats.

* Beställningsvara

4-6 veckors leveranstid från beställning