Gabioner Sweden

Vi erbjuder produkt och tjänst inom mur- och bullerskydd vid väg- och järnvägsbyggnationer, samt erosionsskydd vid älvar, sjöar och kajer

Vi tillverkar och levererar färdigfyllda gabioner i hela Skandinavien för enkel och snabb montering på byggarbetsplatsen, istället för den traditionella metoder där burarna fylls för hand på på plats. 

Gabionerna  maskinpackas homogent med lokal natursten i egna mobila anläggningar och levereras monteringsfärdiga. 

Vi arbetar uteslutande med en unik självbärande lösning, för vilken vi har ensamrätt på i Skandinavien.  

Vi har fasta produktionsanläggningar i Sundsvall och Uppsala samt mobila anläggningar som kan ställas upp vid byggplatser runt om i Skandinavien.

 

Vi erbjuder miljöekonomiska leveranser, med återanvända stenmassor i murar och bullerskydd direkt från byggplatsen.

 

Varför Färdigfyllda & 

Maskinpackade Gabioner

Gabion.jpg

En mycket robust och självbärande burkonstruktion

Våra stenfyllda och maskin-vibrerade gabionburar kan likställas med ett betongblock i stabilitet och bärkraft.

 

Det medför en betydligt längre livslängd på muren jämfört med manuellt fyllda gabionlösningar

170922-GabionerSweden-106.jpg

En Gabionmur är självdränerande

En konventionell stödmur i betong eller i murat utförande kräver ett dräneringssystem för att ta hand vattentrycket. ​

En gabionmur behöver inte det, vilket gör den till en mer kostnadseffektiv lösning

Bullerskudd-2.jpg

Bygg upp till 6 meter fristående murar

Gabionerna fylls med natursten, därefter vibreras de i en maskin vilket gör dem extremt kompakt och mycket stabil.

 

Vi fyller gabionerna med 30 % mer sten än en handfylld gabion, de sätter sig inte med tiden.

Bullerreducerande och ljudabsorberande

Våra Gabioner är testade enligt Europeiska standarden DIN EN 1793-1 och 1793-2 till absorptionsklass A2 och A3.

Används med stor fördel som avgränsare mellan bostäder och väg och järväg

Noise-barrier_036.jpg
Montering_edited_edited.jpg

Bygg upp till 120 kvadratmeter per dag 

Vi bygger upp till 120 kvm stödmur eller bullerskydd per dag med våra gabioner.

De maskinfyllda gabionerna är självbärande, lyftbara och leveras färdiga att montera till byggplatsen. Snabbt och enkelt!

Från_hemsidan_-_produktion_3_edited.jpg

Hög tillgänglighet för snabb leverans

Geografiskt rätt placerade lagerplatser gör att vi relativt snabbt når Skandinavien alla hörn inom 5 dagar från order.

 

Några av våra Projekt

 

Våra Kunder och Samarbetpartners

 

Kontakt

Ring oss

060-785 58 00 

Offertförfrågningar

Ring oss eller maila in dina förfrågningar på 

info@gabionersweden.se