Gabioner Sweden AB tillverkar och levererar färdigfyllda gabioner i hela skandinavien för enkel och snabb montering

 


broschyren

Det här är en för Sverige helt ny metod. Vi fyller gabionerna med natursten från det lokala närområdet i våra anläggningar. Här vibreras de i en maskin vilket gör dem mycket stabila.

De fyllda gabionerna är lyftbara och levereras färdiga att montera till byggplatsen. En mer tidseffektiv metod än det traditionella tillvägagångsättet, att fylla burarna för hand på plats. 50-80 kvm stödmur eller bullerskydd per dag kan byggas med våra gabioner.

Vi har hög kapacitet på tillverkningen i våra anläggningar och har alltid färdiga gabioner i lager för snabb leverans.

Utefter era behov och önskemål kan vi anpassa vår produkt. Gabionerna möjliggör innovativa lösningar och möjligheter till utformning för flera olika användningsområden:

- stödmurar vid vägbyggnation och vid trädgårds- och tomtutformning
bullerskydd för vägar och järnvägar
erosionsskydd
- estetiskt formskapandeSe referenser >>

Nyheter

2014-07-03
Kolla in dom uppdaterade bilderna från Akademiska sjukhuset i Uppsala. Gå in und...
2014-06-04
Gå in under referenser, Akademiska Sjukhuset så finns det nya bilder. ​ ...
2014-04-25
Nu har vi påbörjat uppbyggnad av stödmur vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala, gå ...
Gå till Mobilversion